LIANG - I   škola původního tchaj-ťi čchüan stylu Čchen
CHEN STYLE TAI JI QUAN
velmistr ČCHEN XIAO WANG                Buddhův bojovník                   Držitel brány               hlava rodu a stylu
     Vítejte ve škole LIANG - I  Škola   LIANG-I    (škola   Souladu   dvou   principů)       je   školou   původního   Tchaj-ťi čchüan    stylu    Čchen    s    působností    na    území    Plzeňského    kraje,    zejména    ve městech   Plzeň,   Klatovy   a   Přeštice.   Klade   si   za   cíl   přinést   Vám   původní   Tchaj-ťi čchüan   komplexního   systému   Čchen   v   jeho   ryzí   podobě,   tak   jak   je   předkládán velmistrem   Čchen   Xiao   Wangem,   přímým   pokračovatelem   skvělé   linie   mistrů rodiny Čchen a současnou hlavou stylu. Výuku vede učitel Josef Šteflík, který je velmistrovým dlouholetým žákem. Škola   nabízí   všem   zájemcům   o   toto   starodávné   umění   sebekultivace   metodické   vedení a   možnost   pravidelných   cvičení   se   strukturovanými   formami   výuky,   kdy   můžete   sami zvolit    pro    Vás    nejvhodnější    způsob    studia.    Pro    vážné    zájemce    doporučujeme pravidelná cvičení, ostatní mohou využít širokou nabídku přednášek a seminářů. Nabízí Vám  dále  možnost studovat dílčí  disciplíny  spjaté  s uměním Tchaj-ťi čchüan: cvičení pro zdraví - čchi kung a techniky kontroly mysli - meditace. Disciplíny mů- žete studovat jako součást systému Tchaj-ťi čchüan nebo samostatně. Nechť jsou Vám následující stránky potěšením a inspirací.
škola LIANG - I
Cestou dávných mistrů
najdete nás na facebooku
doporučujeme elektronickou rezervaci
PODZIMNÍ SEMESTR VÝUKY  ZÁŘÍ  -  LEDEN                                                    
      ZAPOČÍT STUDIUM MŮŽETE KDYKOLIV V PRŮBĚHU SEMESTRU