LIANG - I   škola původního tchaj-ťi čchüan stylu Čchen
HOME HOME
Buddha  ( cca 600 let př.n.l.)  indický    princ    z    rodu    Šákjů    zásadně ovlivnil   dějiny   lidstva.   Ač   je   jeho   učení člověkem   dneška   leckdy   považováno   za jakýsi   přežitek,   mnozí   adepti   bojového umění    poznávají    jeho    absolutní    nad- časovost.
CHEN STYLE TAI JI QUAN
škola LIANG - I
KVĚTY TICHA - meditační skupina
        Vážení přátelé, tato rubrika s tématy důležitými pro zdárný vývoj mysli je přesunuta na facebook školy Liang-I. Toto informační médium umožňuje pružnější obsluhu a nabízí i nové možnosti komunikace. Využijte možnosti přímo se vyjadřovat k tématům v diskusi.
Usedl   Siddhártha   ve   stínu   stromu   Bódhi   a   plně   odhodlaný   řekl:      ”Nevstanu   dříve,   dokud nedosáhnu   vysvobození,   dokud   nedosáhnu   nejvyšší   a   konečné   moudrosti.”   Tu   k   němu ještě   jednou   přistoupil   Mára,   pán   touhy   a   žádostivosti   a   zaútočil   na   něj   celou   armádou démonů.   Avšak   Siddhártha   dál   seděl   nepohnutý   a   zbraně   a   šípy   démonů   se   v   květy proměnily....
Tušové kaligrafie často výstižně vy- jadřují podstatu duchovní Cesty: ”Mysl-srdce”   a    “Klid nazírání”
slova pro Vaši mysl:
SRDEČNĚ ZVEME
Meditační   skupina   KVĚTY   TICHA   je   společenství   těch,   kdo   chtějí   poznat   svoji mysl,   její   podstatu   i   skryté   zákonitosti   skutečnosti.   “Mysl   je   král,   jenž   vše   vytváří” , praví    se    v    jednom    tibetském    úsloví.    Vydejme    se    cestou    poznání,    cestou správného   náhledu   na   vše,   co   nás   potkává,   cestou   správného   jednání   ve   všem, co   je   třeba   vykonat   a   dospějeme   k   dobru   a   spokojenému   životu.   Ve   skupině probíhá   nejen   intenzivní   řízená   meditační   praxe,   ale   i   postupné   systematické otevírání   dalších   spirituálních   témat,   která   jsou   důležitá   pro   zdárný   vývoj   adeptů. Květy ticha jsou skutečnou duchovní esencí školy Liang-I. Meditace    je    cesta    nejen    ke    kontrole    vlastní    mysli.    Pročištěním    a    ovládnutím vlastní   mysli   lze   dospět   k   pročištění   a   ovládnutí   těla   i   jeho   energií.   Ladné,   plynulé, uvolněné,   avšak   přesto   silné   a   efektivní   pohyby   mistra Tchaj-ťi   čchüan   jsou      odra- zem nejen kvalit jeho fyzického těla, ale především kvalit jeho mysli. Zatímco   taoistická   cesta   směřuje   skrze   tělo,   vychází   jí   z   opačného   pólu   vstříc cesta    buddhistická,    jež    probouzí    a    kultivuje    mysl.    Kultivací    obou    pólů    lidské existence   lze   vývoj   jedince   podstatně   urychlit.   Není   náhodou,   že   z   kast   válečníků starověkých   civilizací   vyvstala   nejvyšší   vrstva   společnosti   -   kněží.   Metody   získání patřičných    kvalit    mysli    válečníka    byly    v    dávných    dobách    i    zdrojem    poznání zasvěcenců nejvyšších. Dnešní   adept   nemusí   oblékat   kněžské   roucho,   popřípadě   nosit   meč   a   brnění,   aby dokázal   kontrolovat   svoji   mysl.   Nemusí   ani   odcházet   do   hor   a   jeskyní,   aby   mohl pracovat   sám   se   sebou,   se   svým   já,   se   svými   touhami,   vášněmi   i   slabostmi. Cesta   válečníka   je   cestou   sebezapření,   pokory   a   sebekontroly,   kdy   jsou   tyto vysoce   potřebné   vlastnosti   rozvíjeny   nejen   na   úrovni   mysli,   ale   i   v   každodenních činnostech, v procesu hledání a udržování čistoty “mysli - srdce” . Do   praktického   systému   školy   Liang-I   jsou   zařazovány   vysoce   účinné   metody kontroly    mysli    Čchan    (Zen)    buddhismu .    Přirozeně    vytvářejí    schopnosti    žáků korigovat   jemné   detaily   fyzických   pohybů   i   výrazně   pokročit   v   poznání   vnitřní skutečnosti. Toto poznání je pro adepta nanejvýš cenné a nenahraditelné. Rozpoznáním   principů   fungování   vlastní   mysli   můžeme   nahlédnout   do   vlastního srdce   i   do   srdcí   dalších   bytostí.   Prociťováním   sounáležitosti   a   soucitu   můžeme nalézt duchovní smysl bojového umění a lidského života vůbec .
stačí kliknout na ikonu dole a jednoduše se přihlásit