O STYLU ČCHEN  Původní styl bojového umění rodiny Čchen k nám přichází přes propast věků, pře-kračujíc hranice kultur i států.  Novodobým bádáním o historickém původu Tchaj-ťi čchüan bylo potvrzeno, že styl Čchen začal psát v polovině 17. století doložitelnou historii vnitřního umění Tchaj-ti čchüan. Je pokládán za kmen, z něhož postupně vyrůstaly nové větve dalších stylů Tchaj-ťi čchüan. Na rozdíl od mytických postav - stvořitelů, zakladatelů Tchaj-ťi čchüan, je postava generála Čchen Wang-Tchinga, zakladatele stylu Čchen historicky doložená. Čchen Wang-Tching velmi dobře rozuměl válečnému řemeslu a pravděpodobně dlouhodobě praktikoval i metody rozvodu vnitřní energie Tao-jin a umění rozvodu energie v souladu s řízenou dechovou strategií Tchu-na.  Využil dávných znalostí čínské medicíny o meridiánech energie čchi a teorie dvou protikladných sil Jin-Jang. Ve spojení s klasickými bojovými technikami stvořil naprosto ucelený bojový systém, svými metodami rozvoje natolik unikátní, že je dodnes pokládán za drahokam čínské kultury.  Ryzí i kultivovaný rodinný styl Čchen se zprvu předával výhradně z otce na syna a metody bojového výcviku byly důsledně drženy v tajnosti. Mistři rodu Čchen se stali obávanými bojovníky. Díky účinným a propracovaným metodám rozvoje a vnitřní kultivace Tchaj-ťi čchüan stylu Čchen všemožně překročilo bojový rozměr. A není vůbec náhodou, že v dnešní době oslovuje a láká stále více zájemců o všestranné sebezdokonalení.     Odhlédneme-li od historických detailů, vidíme přímou a nepřetržitou linii mistrů19-ti generací rodiny Čchen, která je dnes reprezentována hlavou rodu a stylu, velmistrem Čchen Xiao Wangem, jenž vyučuje původní tradiční systém rodiny Čchen v rámci své celosvětové organizace. Dává nám tak přivonět nádhernému umění starých mistrů, jenž může být dnešnímu člověku přínosem nejen v bojových dovednostech, ale především v oblasti zdravotní a filosofické.  Styl Čchen Tchaj-ťi čchüan je styl původní a nezkreslený. Je charakterizován vyšší náročností pohybů, větší pestrostí technik a větším podílem bojové složky než je tomu u dalších stylů Tchaj-ťi čchüan. Základ výuky tvoří systém Lao-ťia (Stará cesta), která je jednou z pěti hlavních větví stylu. Její původ sahá až ke generálu Čchen Wang-Tchingovi a obsahuje dvě sestavy beze zbraně - Ji-lu a Er-lu a řadu sestav se zbraněmi. V rámci systému Lao-ťia probíhá i procvičování Tchuej-šou (tlačící ruce), cvičení rozvoje vnímavosti, citlivosti a přenosu síly. Vnitřním obsahem všech pohybů v Čchen Tchaj-ťi je pohyb energie Čchi, který je budován nejprve stáním v pozicích Čan-čuang a rozvíjen unikátním čchi-kungovým komplexem Čchan-s´-kung (navíjení hedvábí). Tento komplex, generující obrovskou účinnost všech pohybů v sestavách je skutečnou a nenahraditelnou doménou Čchenu.  V naší škole Liang-i (Škole dvou principů) je vyučována sestava Lao-ťia Ji-lu (Stará cesta první část) se všemi výše uvedenými metodami, jejichž cílem je proměna těla i mysli adepta pro vyšší stadia praxe. Má 74 pohybů (dílčích bojo-vých sekvencí), které lze uchopit i na úrovních bojového nebo zdravotního čchi kungu. Pohyby v této sestavě jsou pomalé a rozsáhlé, nechybí však ani rychlé pohyby výdeje energie Fa-ťing.  Celou sestavu lze po určité době přijmout jako komplex dovedností, obohacujících všechny tři úrovně adepta. Úroveň těla, energie a zejména mysli. Sjednocení těchto tří úrovní v praxi znamená přizpůsobivost, koordinovanost a sílu. Jen tak se Čchen Tchaj-ťi stane tím, k čemu je připodobňováno: jehle ve smotku hedvábí, tedy stylem jemným, uhlazeným, ale plným skryté a nečekaně vyostřené účinnosti. Celostní systém rodiny Čchen opírající se o metodickou řadu stoj - hedvábí - sestavy nás k této úrovni přirozeně dovede.
LIANG - I škola původního tchaj-ťi čchüan stylu Čchen
velmistr ČCHEN XIAO WANG Buddhův bojovník Držitel brány hlava rodu a stylu
Cestou dávných mistrů
generál ČCHEN WANG-TCHING přibližně 1600 - 1680 n.l. pamětní socha v Čchen-ťia-kou
CHEN STYLE TAI JI QUAN
škola LIANG - I