Cestou dávných mistrů
BÍLÝ JEŘÁB - jedno z bájných zvířat čínského bojového umění. Kromě speci- fických pohybových vlastností je rovněž symbolem dlouhověkosti.
OSM NESMRTELNÝCH , osm legendárních taoistických mistrů naslou-chá vesmírné harmonii. Při poznávání vesmírných zákonů vaří v lůně přírody (vlastní přirozenosti) substanci nesmrtelnosti. Alchymie se ode-hrává uvnitř bájného taoistického kotle (dan tienu), kdy je třeba ohlídat správné množství vody, ale i ohně.
ČCHI KUNG Čchi kung je prastaré umění pěstování vnitřní energie. Není náhodou, že se stal nedílnou součástí bojových stylů, zejména těch, které jsou označovány jako vnitřní. Jedná se o techniky skryté, přinášející však zcela jiný rozměr každému stylu, především v jeho bojové účinnosti. Na kvalitním čchi kungu tedy závisela bojová kvalita, neboť předurčoval i techniky fyzické. Byl proto dříve každým stylem uchováván v tajnosti. V současné době již není potřeba vnitřní techniky nadále utajovat, nabývá však na významu zdravotní aspekt čchi kungu. Z tohoto pohledu jsou tyto metody a techniky velmi ceněny i dnes. Objevuje se celá řada různorodých zdravotních sestav, bohužel často vzdálených od zdroje i reality.     V systému Čchen se dochovaly původní čchi kungové metody a celý styl je na nich doslova postaven. Je zřejmé, že techniky čchi kungu přinášely nejprve dokonalé zdraví a celkové posílení bojovníka. Ten, kdo v důsledku špatné, nebo nedostatečné praxe čchi kungu zdraví a vnitřní sílu kultivované mysli postrádal, měl zcela logicky nižší šance přestát střet se silnějším protivníkem. Tato skutečnost vyústila v přirozenou selekci mezi kvalitními a nekvalitními formami bojového umění a čchi kungu obecně.     Naše škola má přístup k původním vnitřním metodám rodiny Čchen bez mezičlánků, prostředníků a dalších zkreslujících elementů. Čchi kung lze studovat jako součást Tchaj-ťi čchüan nebo i samostatně. V každém případě je však nutné porozumět vzájemným vztahům vody a ohně v organismu. Starodávné umění taoistické alchymie je opředeno legendami, o to více čeká na své objevení a porozumění uvnitř nás samotných.  Voda a oheň jsou základními stavebními prvky taostické alchymie, jejich vzájemné vztahy symbolizují procesy duchovní transmutace. Proces proměny adepta přináší vyvážený rozvoj mysli i tělesných funkcí. Ve stavu osvobozené, na vyšší úroveň pozvednuté mysli, spolu s pročištěním a sladěním tělesných funkcí směřuje adept k dlouhověkosti, ba přímo k nesmrtelnosti. Především v usku-tečnění stavu, jenž všeobecně překračuje všechny protiklady, tedy i zrození a smrt. Vědomé setrvávání adepta v tomto stavu mysli vede k cílené proměně nejen jeho těla až do jeho nejmenší částí - buněk, ale i k obrovskému posílení, pozvednutí ducha (šen). Taoistická alchymie, spojená s některými budhistickými metodami kontroly mysli, přivedla v minulosti poustevníky a horské bojové mnichy k “zázračným”, řekněme raději neobvyklým vlastnostem, které se staly předmětem mnoha legend. I když je taoistický ideál dlouhověkosti a nesmrtelnosti úzce spjat se životem v ústraní, mohou být některé přístupy a techniky efektivně aplikovány i dnes. Mohou přinést i dnešnímu člověku neobyčejné dobrodiní. Celý proces by však měl probíhat pod dohledem zkušeného učitele, jenž se dokáže opřít nejen o vlastní zkušenosti, ale především o celostní porozumění tomuto dávnému systému duchovní realizace. V systému rodiny Čchen se zrcadlí 3000 let staré původní taoistické zdroje. Šepot časem zavátého vědění dávných mistrů tak mohou zaslechnout i dnešní adepti tchaj-ťi čchüan a čchi kungu. Těžko uchopitelné poučky z docho-vaných taoistických spisů při správně vedené dlouhodobé praxi nabývají konkrétnějšího a ryze praktického významu. Původní metodické postupy rodiny Čchen mohou i dnes přivést adepta k pochopení zákonů vnitřního vývoje, ale i k poznání zákonů veškerého stvoření.
LIANG - I škola původního tchaj-ťi čchüan stylu Čchen
Starý taoistický diagram VODY a OHNĚ v sobě skrývá pro nezasvěceného mnohá tajemství. Jeho zákonitosti a souvztažnosti mají platnost jak v těle, tak v mysli adepta.
CHEN STYLE TAI JI QUAN
škola LIANG - I