Pravidelná cvičení  CHEN STYLE TAI JI QUAN  a  QI GONG  školy LIANG-I                                                                         ve městech PLZEŇ a KLATOVY
Kvůli posloupnosti výuky je dobré nezmeškat začátek.  Je pro Vás výhodné si místo v kurzu včas elektronicky rezervovat. Začít studium můžete i v průběhu semestru. Při odůvodněném opožděném nástupu uhradíte poměrnou část kurzovného.
Stručná charakteristika a zaměření jednotlivých společenství Motivace ke studiu Tchaj-ťi čchüan a čchi-kungu jsou různé, a mění se i časem v průběhu studia. Škola Liang-I organizuje výuku v různě zaměřených společenstvích. Věříme, že Vám následující informace pomohou nalézt pro Vás nejvhodnější způsob studia. Případné podrobnosti můžete konzultovat elektronickou poštou. Meditační skupina KVĚTY TICHA                 Otevřená   skupina   zájemců   o   řízenou   meditační   praxi   je   určena   všem,   kdo   chtějí   porozumět   vnitřním   zákonům   mysli   a srdce. Učitel   školy   Josef   Šteflík   se   zabývá   každodenní   meditační   praxí   nepřetržitě   po   dobu   téměř   25ti   let.   Spolu   s   jeho   zkušenými žáky   je   vytvářeno   energeticky   silné   společenství,   které   je   výraznou   duchovní   pomocí   nejen   začátečníkům.   Těžiště   činnosti tohoto   společenství   se   v   současné   době   orientuje   na   meditační,   tématicky   laděné   semináře,   které   pomáhají   hledajícím poznávat   stěžejní   principy   kvalitních   duchovních   nauk,   ale   i   porozumět   mnoha   otazníkům   vlastního   duchovního   vývoje.Tato skupina   sdružuje   různé   zájemce   o   řízenou   meditační   praxi   a   není   nijak   vymezena   vůči   dalším   klasickým   duchovním směrům. Zaměření - toto společenství je skutečná duchovní esence školy LIANG-I . Sledujte aktuální nabídku na stránce                                                                                 .   KLATOVY - TCHAJ-ŤI ČCHÜAN  v Gymnáziu J. Vrchlického     Metodická   cvičební   jednotka   komplexního   systému   Tchaj-ťi   čchüan   stylu   Čchen   je   určena   všem   zájemcům   o   původní, vysoce   účinné   metody   rodiny   Čchen.   Zaměřuje   se   na   proměnu   kosterního   a   svalového   aparátu   i   kvalit   mysli   adepta   pro vyšší   stadia   praxe.   Obsahem   dvouhodinové   jednotky   jsou   ryzí   techniky   uvolňující   tělo   i   mysl,   zvyšující   sílu   a   pohyblivost, praktická   čchi   kungová   cvičení   aktivující   energetické   dráhy   lidského   organismu   -   stoje   pro   aktivaci   a   akumulaci   energie, navíjení hedvábí a sestava 74 pohybů Lao-ťia ji-lu tvořící základnu rozvoje dovedností celého stylu. Zaměření - principielní praktická výuka tchaj-ťi čchüan i čchi kungu pro kultivaci vlastní síly i vlastní mysli. Přínos komplexní. KLATOVY - ČCHI KUNG ve Studiu Paprsek V   příjemném   komorním   prostředí   se   daří   objevovat   krásu   cesty   ke   zdraví   i   k   vnitřní   skutečnosti.   V   malém   počtu   prakti- kujících   jsou   vytvořeny   velmi   dobré   podmínky   pro      přenos   nauky   z   učitele   na   žáka.   Tento   kurz   je   určen   především   všem zájemcům   o   krátkou,   ale   efektivní   formu   cvičení,   zvláště   těm,   co   chtějí   využít   blahodárného   vlivu   čchi   kungu   bez   nutnosti studovat   bojové   umění.   Může   být   metodickým   zdrojem   i   inspirací   pro   samostatnou   každodenní   praxi,   jež   vede   k   tolik potřebné    změně    životního    rytmu    uspěchané    doby.    Obsahem    hodiny    jsou    techniky    uvolňující    mysl    i    tělo,    aktivizace energetických drah, techniky akumulace a využití energie. Zaměření  - zdravotní čchi kung, zdravý životní styl a spirituální rozvoj. Přínos komplexní. PRO VÁŽNÉ ZÁJEMCE - MOŽNOST SPOJIT OBA DRUHY CVIČENÍ V JEDEN CELEK (VÝHODNÁ CENA) PLZEŃ - ČCHI KUNG v “M klubu”  Knihovny města Plzně - Skvrňany, Macháčkova 28  Zveme    Vás    do    velkého    sálu    Knihovny    města    Plzně    na    Skvrňanech,    na    pravidelná    středeční    cvičení    vysoce    účinné   disciplíny   QI   GONG   -   NEI   TAN .   Tento   kurz   je   určen   všem   zájemcům   o   efektivní   formu   cvičení,   která   je   vhodná   zvláště   pro ty,   kdo   chtějí   zvýšovat   svoji   vnitřní   sílu.   Obsahem   lekce   jsou   techniky   uvolňující   mysl   i   tělo,   aktivizace   energetických   drah, techniky   akumulace   a   využití   energie.   Díky   unikátní   sérii   cviků   můžete   porozumět   vnitřním   zákonitostem   vývoje   lidského organismu   a   prakticky   dospět   k   osobní   síle,   zdraví   a   harmonii.   Využít   velice   kvalitní   metody   budování   vnitřní   síly   mohou také ostatní adepti jiných stylů bojového umění. Kurz   je   určen   začátečníkům   i   pokročilým.   Pravidelná   cvičení   vytvářejí   dostatek   prostoru   pro      technické   zvládnutí   jednotli- vých cviků a umožňují i dlouhodobý dohled nad vnitřním vývojem adeptů. Zaměření  - zdravotní čchi kung a zdravý životní styl přínos komplexní - očista organizmu, akumulace energie, relaxace a aktivní odpočinek PLZEŃ - TCHAJ-ŤI ČCHÜAN  v “M klubu”  Knihovny města Plzně - Skvrňany, Macháčkova 28  Škola   LIANG-I   nabízí   všem,   tedy   začátečníkům   i   pokročilým,   studium   původních   a   nezkreslených   metod   nejstaršího   stylu Tchaj-ťi   čchüan   -   stylu   Čchen.   Mohou   být   využity   i   adepty   jiných   stylů   bojového   umění,   nebo   všemi,   kdo   usilují   o   zlepšení zdraví   a   rozvoj   své   osobnosti.   Obsahem   cvičební   a   metodické   jednotky   jsou   ryzí   techniky   uvolňující   tělo   i   mysl,   zvyšující sílu   a   pohyblivost,   praktické   čchi   kungové   principy   aktivující   energetické   dráhy   lidského   organismu,   stoje   pro   akti-vaci   a akumulaci   energie,   navíjení   hedvábí   a   sestava   74   pohybů   Lao-ťia   ji-lu   tvořící   základnu   rozvoje   dovedností   celého   stylu. Poznejte kompexní účinnost stylu Čchen. Zaměření  - principielní praktická výuka tchaj-ťi čchüan  pro kultivaci vlastní síly i vlastní mysli PLZEŃ - TCHAJ-ŤI ČCHÜAN v tělocvičně 10. základní školy na Náměstí Míru 6  Škola   LIANG-I   nabízí   všem,   tedy   začátečníkům   i   pokročilým,   studium   původních   a   nezkreslených   metod   nejstaršího   stylu Tchaj-ťi   čchüan   -   stylu   Čchen .   Mohou   být   využity   i   adepty   jných   stylů   bojového   umění,   nebo   všemi,   kdo   usilují   o   zlepšení zdraví   a   rozvoj   své   osobnosti.   Obsahem   dvouhodinové   cvičební   a   metodické   jednotky   jsou   ryzí   techniky   uvolňující   tělo   i mysl,   zvyšující   sílu   a   pohyblivost,   praktické   čchi   kungové   principy   aktivující   energetické   dráhy   lidského   organismu,   stoje   pro aktivaci   a   akumulaci   energie,   navíjení   hedvábí   a   sestava   74   pohybů   Lao-ťia   ji-lu   tvořící   základnu   rozvoje   dovedností celého stylu. Poznejte kompexní účinnost stylu Čchen. Zaměření  - principielní praktická výuka tchaj-ťi čchüan i čchi kungu pro kultivaci vlastní síly i vlastní mysli. HORAŽĎOVICE - ČCHI KUNG v MŠ Na Paloučku, Loretská ulice 935   Škola LIANG-I nabízí nově všem zájemcům o zdravotně relaxační aktivitu pravidelná  odpolední cvičení. Semestrální kurz je   určen   především   zájemcům   o   krátkou,   ale   efektivní   formu   cvičení,   zvláště   pro   ty,   co   chtějí   využít   blahodárného   vlivu   čchi kungu   bez   nutnosti   studovat   bojové   umění.   Může   být   metodickým   zdrojem   i   inspirací   pro   samostatnou   každodenní   praxi, jež   vede   k   tolik   potřebné   změně   životního   rytmu   uspěchané   doby.   Obsahem   hodiny   jsou   techniky   uvolňující   mysl   i   tělo, aktivizace   energetických   drah,   techniky   akumulace   a   využití   energie.   Využít   velice   kvalitní   metody   budování   vnitřní   síly mohou také ostatní adepti jiných stylů bojového umění. Zaměření - zdravotní čchi kung a zdravý životní styl. Přínos zdravotně relaxační.                                                                                   Další informace Výuka probíhá v pětiměsíčních semestrech   září - ledenúnor - červen. Kurzovné nutno uhradit na začátku každého semestru.   Poplatek je paušální . Započít   studium   lze   kdykoliv   v   průběhu   semestru.   V   případě   výrazně   opožděného   nástupu   do   kurzu   hradíte   poměrnou   část kurzovného /výši stanoví škola/. Ukázkové hodiny zdarma   jsou vyhrazeny pouze na začátek každého semestru. Pokud si chcete cvičení vyzkoušet v době, kdy již probíhá řádná výuka, můžete přijít kdykoliv, lekce je však již zpoplatněna částkou 200/100,- Kč za dvouhodinovou/hodinovou řádnou výuku. Pokud se poté rozhodnete ve studiu pokračovat, bude Vám tato částka odečtena od kurzovného. Vstup do tělocvičny v obuvi s nečernící podrážkou, ve volném, čistém cvičebním oděvu.
LIANG - I   škola původního tchaj-ťi čchüan stylu Čchen
Zaplacením   semestrálních   poplatků,   tj.   kurzovného,   získáváte   členství   ve   Škole   LIANG-I   a   s   ním   také   zvýhodněné poplatky   na   všechny   další   akce   školy,   jako   jsou   semináře   a   přednášky.   Zájemci   o   intenzivní   výuku   mohou   využít   i zvýhodněné   vstupné   do   dalších   společenství   školy.   Společně   s   členstvím   získáte   i   přístupové   heslo   k   metodickým materiálům pro výuku. Naleznete je v sekci “Pro členy”                                                            další podrobnosti v dolní části
HOME HOME
CHEN STYLE TAI JI QUAN
škola LIANG - I
Cestou dávných mistrů
Jednotlivá společenství jsou řazena dle pořadí v tabulce. Doporučujeme elektronickou rezervaci.
DOPORUČUJEME ELEKTRONICKOU REZERVACI
18.00 -19 30 ZAČÁTEČNÍCI   19.30-21.00 POKROČILÍ
JARNÍ SEMESTR VÝUKY  ÚNOR - ČERVEN