LIANG - I   škola původního tchaj-ťi čchüan stylu Čchen
HOME HOME
CHEN STYLE TAI JI QUAN
přímé osobní zkušenosti mých žáků naleznete v sekci
škola LIANG - I
“TVRDOST SE SNOUBÍ S JEMNOSTÍ”  ve znacích zapsal Čchen Xiao Wang Tato   slova   zapsal   předně   svým   vlastním příkladem   velmistr   Čchen   hluboko   do   duše.   S   odstupem   času   stále   více   chápu, že    jejich    plný    význam    si    může    adept bojového   umění   uvědomit   až   po   létech, nebo lépe - po desetiletích vývoje. Při   uskutečňování   tohoto   ideálu   vnitřních stylů   se   rodí   síly,   které   překračují   limity fyzického   těla,   a   které   směřují   člověka   k novým   možnostem   všestranného   vývoje. Za    toto    zásadní    nasměrování    a    skvělé vedení    patří    velmistru    Čchenovi    moje hluboká vděčnost a poděkování.
O MNĚ K ladu    si    otázku,    jak    psát    o    sobě    a    vyhnout    se    přitom    subjektivnímu    hodnocení. Zapátrám-li   v   principech   pradávných   filozofických   systémů,   nalézám   nutnost   držet   se věcné   skutečnosti   a   vyhýbat   se   iluzím   a   sebeklamu.   Bojové   umění   významně   ovlivnilo můj   život.   Nelze   říci   jednoduše,   co   vše   mi   dalo.   Zcela   jistě   ale   způsobilo,   že   jsem   mohl od   roku   1989   dlouhodobě   působit   ve   fyzické   ochraně   prezidenta   republiky.   Zde   jsem měl   neobyčejnou   příležitost   setkat   se   s   učiteli   bojového   umění   světového   formátu, kteří mě natrvalo a nesmazatelně ovlivnili. Dovolte mi zmínit tři nejdůležitější osobnosti mého Tchaj-ťi čchüan: Velmistr   Čchen   Xiao   Wang ,   u   kterého   jsem   dlouhodobě   studoval   již   od   prvních   roků jeho   působení   v   České   republice,   tedy   od   roku   1999.   Jsem   přesvědčen,   že   mi   kvalitou svého   přístupu   ušetřil   mnoho   času   v   mém   vývoji   ve   smyslu   pochopení   tradičního systému   rodiny   Čchen,   v   jeho   specifické   interpretaci   prvního   Buddhova   bojovníka   a celosvětové hlavy stylu, garanta čisté linie výuky. Mistr   Vít   Vojta ,   osobní   žák   velmistra   Čchen   Xiao   Wanga,   renomovaný   sinolog,   který mě   často   i   humornou   formou   zasvětil   do   zvláštností   čínského   myšlení   a   filozofie. Dokázal   mne   provést   prvotními   úskalími   kouzelného   umění   Tchaj-ťi   čchüan   a   nadále vnášel porozumění do dalších kroků mého vývoje. Mistr Josef Zvěřina , člověk, který stál u mého zásadního vnitřního přerodu, držitel 5.    Danu    Wadoryu    Karate,    4.    Danu    Shotokan    Karate,    3.    Danu    Taiki,    rovněž    žák velmistra    Čchen    Xiao    Wanga.    Při    mnohaleté    společné    praxi    mi    ozřejmil    vyšší, duchovní   smysl   bojového   umění   a   pomohl   nalézt   sjednocující   principy   všech   stylů. Zcela    zásadně    ovlivnil    moji    schopnost    pochopit    a    zužitkovat    náročnou,    mnoho- vrstevnou   výuku   velmistra   Čchena.   Doposud   pro   mne   zůstává   velkým   vzorem   a   silnou celoživotní inspirací Moje   poděkování   patří   všem   výše   uvedeným   učitelům,   ale   i   těm,   které   jsem   zde vzhledem k charakteru výuky v ochranné službě uvést nemohl. Kromě   studia   u   těchto   vážených   mistrů   se   téměř   dvacetpět   let   věnuji   vnitřnímu   studiu duchovních   principů,   které   se   projevují   nejen   v   bojovém   umění,   ale   i   v   léčitelství   a   celé východní   filosofii.   Nepřetržitou   každodenní   praxí   se   podstatně   rozvinul   můj   energetický potenciál   a   s   ním   i   schopnost   porozumět   skrytým   zákonům.   To   mi   umožnilo   úspěšně léčit   lidi   energií   čchi.   Tak   jak   se   vyvíjelo   mé   vnitřní   poznání,   začal   jsem   přednostně nabízet   všem   zájemcům   o   zlepšení   zdraví   cvičební   systém   Tchaj-ťi   čchüan   a   Čchi kungu.                Učit   ostatní,   jak   mohou   vlastním   přičiněním   dospět   ke   zdraví   a   vnitřní spokojenosti,   vnímám   jako   dokonalejší,   tedy   účinnější   a   trvalejší   formu   pomoci. Je pro mne vždy velkou radostí,  když žák nalézá svoji radostnou cestu životem.
Cestou dávných mistrů
něco více o mně a mém pojetí Tchaj-ťi čchüan
Těším se na setkání s Vámi, Josef Šteflík