LIANG - I škola původního tchaj-ťi čchüan stylu Čchen
CHEN STYLE TAI JI QUAN
přímé osobní zkušenosti mých žáků naleznete v sekci
škola LIANG - I
“TVRDOST SE SNOUBÍ S JEMNOSTÍ” ve znacích zapsal Čchen Xiao Wang Tato slova zapsal předně svým vlastním příkladem velmistr Čchen hluboko do duše. S odstupem času stále více chápu, že jejich plný význam si může adept bojového umění uvědomit po létech, nebo lépe - po desetiletích vývoje. Při uskutečňování tohoto ideálu vnitřních stylů se rodí síly, které překračují limity fyzického těla, a které směřují člověka k novým možnostem všestranného vývoje. Za toto zásadní nasměrování a skvělé vedení patří velmistru Čchenovi moje hluboká vděčnost a poděkování.
O MNĚ K ladu si otázku, jak psát o sobě a vyhnout se přitom subjektivnímu hodnocení. Zapátrám-li v principech pradávných filozofických systémů, nalézám nutnost držet se věcné skutečnosti a vyhýbat se iluzím a sebeklamu. Bojové umění významně ovlivnilo můj život. Nelze říci jednoduše, co vše mi dalo. Zcela jistě ale způsobilo, že jsem mohl od roku 1989 dlouhodobě působit ve fyzické ochraně prezidenta republiky. Zde jsem měl neobyčejnou příležitost setkat se s učiteli bojového umění světového formátu, kteří mě natrvalo a nesmazatelně ovlivnili. Dovolte mi zmínit tři nejdůležitější osobnosti mého Tchaj-ťi čchüan: Velmistr Čchen Xiao Wang , u kterého jsem dlouhodobě studoval již od prvních roků jeho působení v České republice, tedy od roku 1999. Jsem přesvědčen, že mi kvalitou svého přístupu ušetřil mnoho času v mém vývoji ve smyslu pochopení tradičního systému rodiny Čchen, v jeho specifické interpretaci prvního Buddhova bojovníka a celosvětové hlavy stylu, garanta čisté linie výuky. Mistr Vít Vojta , osobní žák velmistra Čchen Xiao Wanga, renomovaný sinolog, který často i humornou formou zasvětil do zvláštností čínského myšlení a filozofie. Dokázal mne provést prvotními úskalími kouzelného umění Tchaj-ťi čchüan a nadále vnášel porozumění do dalších kroků mého vývoje. Mistr Josef Zvěřina , člověk, který stál u mého zásadního vnitřního přerodu, držitel 5. Danu Wadoryu Karate, 4. Danu Shotokan Karate, 3. Danu Taiki, rovněž žák velmistra Čchen Xiao Wanga. Při mnohaleté společné praxi mi ozřejmil vyšší, duchovní smysl bojového umění a pomohl nalézt sjednocující principy všech stylů. Zcela zásadně ovlivnil moji schopnost pochopit a zužitkovat náročnou, mnoho- vrstevnou výuku velmistra Čchena. Doposud pro mne zůstává velkým vzorem a silnou celoživotní inspirací Moje poděkování patří všem výše uvedeným učitelům, ale i těm, které jsem zde vzhledem k charakteru výuky v ochranné službě uvést nemohl. Kromě studia u těchto vážených mistrů se téměř dvacetpět let věnuji vnitřnímu studiu duchovních principů, které se projevují nejen v bojovém umění, ale i v léčitelství a celé východní filosofii. Nepřetržitou každodenní praxí se podstatně rozvinul můj energetický potenciál a s ním i schopnost porozumět skrytým zákonům. To mi umožnilo úspěšně léčit lidi energií čchi. Tak jak se vyvíjelo vnitřní poznání, začal jsem přednostně nabízet všem zájemcům o zlepšení zdraví cvičební systém Tchaj-ťi čchüan a Čchi kungu. Učit ostatní, jak mohou vlastním přičiněním dospět ke zdraví a vnitřní spokojenosti, vnímám jako dokonalejší, tedy účinnější a trvalejší formu pomoci. Je pro mne vždy velkou radostí, když žák nalézá svoji radostnou cestu životem.
Cestou dávných mistrů
něco více o mně a mém pojetí Tchaj-ťi čchüan
Těším se na setkání s Vámi, Josef Šteflík